Studenckie Koło Naukowe TIVA

Data dodania: 29.07.2020
Studenckie Koło Naukowe TIVA zajmuje się głównie tematyką pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Ważnym elementem funkcjonowania Koła Naukowego jest jego interdyscyplinarność, połączenie medycyny, psychologii i etyki w pracy z pacjentem i jego rodziną.

Na spotkaniach poruszane są tematy z zakresu przygotowanie pacjenta do zabiegu, prowadzenie znieczulenia, opieki w oddziale pooperacyjnym i Intensywnej Terapii, leczenie bólu na każdym etapie leczenia chorego, zagadnienia dotyczą dorosłych i dzieci. Członkowie Koła mają również możliwość spotkań ze specjalistami posiadającymi ogromne, wieloletnie doświadczenie w anestezjologii i intensywną terapii dorosłych i dzieci. Zapraszani wykładowcy poruszają również ważny temat psychologicznych aspektów komunikacji z pacjentem w bloku operacyjnym, Intensywnej Terapii, onkologii, jak również komunikacji z rodziną.

SKIN TIVA od 5 lat jest organizatorem Studenckiej Konferencji Naukowej, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedstawicieli środowiska medycznego z całej Polski, w tym studentów, pielęgniarek oraz lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii.

Członkiem Koła może zostać każdy student pielęgniarstwa drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz każdego roku studiów magisterskich.

Opiekunowie koła: dr hab. n.med. Dariusz Kosson, dr n. o zdr. Aleksandra Tomaszek

Kontakt do przewodniczącego koła: Klaudia Żmijewska, klaudula10@wp.pl

Kontakt e-mail do koła: studenckiekolonaukowetiva@gmail.com

Siedziba: Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNoZ WUM
Kampus Lindleya
ul. Oczki 4, 02-007 Warszawa, (pawilon nr 14)

Koło w mediach: http://anestezjologiawnoz.wum.edu.pl/node/90
https://www.facebook.com/skntiva/

 

Printer Friendly, PDF & Email