Rozmowa z prof. dr hab. Mariuszem Ratajczakiem na temat komórek VSEL i ich zastosowania

Data dodania: 28.07.2020
"Komórki VSELs mają szansę leczyć uszkodzenia wielu narządów, np. mięśnia sercowego, narządów ruchu, ośrodków układu nerwowego, wątroby, nerek, naczyń krwionośnych. Drugim aspektem wykorzystania wiedzy o tych komórkach jest opracowanie innowacyjnych strategii leczniczych z wykorzystaniem nowoczesnej farmakologii, dietetyki oraz stylu życia, w którym obecna jest wzmożona aktywność fizyczna" mówi prof. Mariusz Ratajczak - kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM na łamach Tygodnika Przegląd. Rozmowę przeprowadziła Grażyna Cudak.

 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji WUM

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji WUM

Printer Friendly, PDF & Email