Medal im Dr. Tytusa Chałubińskiego dla prof. Andrzeja Górskiego

Data dodania: 27.07.2020
27 lipca 2020 r. JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył byłemu Rektorowi, Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To szczególne odznaczenie zostało przyznane w uznaniu wielkiego wkładu dla osiągnięć światowej immunologii, ogromnego, osobistego zaangażowania i szczególnych dokonań w rozwój naukowo – dydaktyczny i budowę renomy naszej Uczelni.

Wręczając medal prof. Andrzejowi Górskiemu, JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś mówił: „Szanowny Panie Rektorze, Drogi Profesorze, Mistrzu, tyle wyjątkowych, owocnych lat przepracowanych, spektakularnych osiągnięć, tak wiele dobra i serdeczności uczynionych na rzecz pacjentów, środowiska medycznego, nauki i naszej społeczności akademickiej – wszystko to zasługuje na szczególne wyróżnienie.  Za wszystkie lata zaangażowania, pracy na rzecz rozwoju Uczelni – w  imieniu Władz, Senatu i całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dziękuję. Dzięki osiągnięciom w dziedzinie immunologii dołączył Pan do elitarnego grona tych, którzy w wielkim stopniu wpłynęli na rozwój polskiej medycyny i nauki. Jest Pan nie tylko Nestorem polskiej immunologii, ale przede wszystkim niekwestionowanym Autorytetem wielu pokoleń lekarzy i naukowców. Jesteśmy niezmiernie dumni, że należy Pan do rodziny naszej Alma Mater.

Prof. Andrzej Gorski - immunolog, bioetyk urodził się 11 sierpnia 1946 r. we Wrocławiu. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1970 r. Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej (od 1985), Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki (1990–1993); Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (1993–1996); Rektor Akademii Medycznej  w latach 1996 – 1999.

Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego został ustanowiony z okazji przypadającego w roku akademickim 1989/1990: 200-lecia utworzenia pierwszej Szkoły Chirurgicznej w Warszawie, 180-lecia powstania Wydziału Akademicko–Lekarskiego oraz 100-lecia śmierci wybitnego lekarza warszawskiego doktora Tytusa Chałubińskiego. Medal jest honorowym odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Medalu postaciom najbardziej zasłużonym dla Uczelni. Autorem medalu jest nieżyjący już artysta medalier Edward Gorol. Po jego śmierci, ze względu na wyczerpanie nakładu, Władze Uczelni zaproponowały wybicie nowego medalu z wizerunkiem na awersie Dr. Tytusa Chałubińskiego i obecnego godła na rewersie. Projekt został opracowany przez artystkę plastyka – Panią Annę Wątróbską-Wdowiarską. Dotychczas Medalem uhonorowano 151 osób.Biuro Prasowe WUMFot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM