Studenckie Koło Naukowe Podstaw Pielęgniarstwa „Zacznij od podstaw”

Data dodania: 24.07.2020
Podstawy pielęgniarstwa to zagadnienie, wkoło którego skupia się działalność Koła. Jego członkowie poszerzają wiedzę teoretyczną z zakresu pielęgniarstwa ogólnego, ale także kardiologicznego, ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, ponadto prowadzą akcje profilaktyczne i edukacyjne. Przede wszystkim jednak Koło stara się budować tożsamość zawodową od podstaw, aby przyszłe pokolenia pielęgniarek i pielęgniarzy szanowały nie tylko swój zawód, ale także drugiego człowieka.

Głównym zadaniem Koła, skierowanego do studentów już na pierwszym roku Pielęgniarstwa, jest wprowadzenie młodych adeptów pielęgniarstwa w świat nauki, od podstaw.

Koło oferuje:

  • możliwość reprezentowania Koła podczas różnych wydarzeń, m.in na Targach Kół Naukowych, Pikniku Naukowym;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach, kongresach, sympozjach, warsztatach, wydarzeniach;
  • pisanie i publikowanie artykułów i prac naukowych;
  • powtarzanie i utrwalanie wiedzy zdobytej w pracowni umiejętności,
  • organizowanie i przeprowadzanie akcji promujących Pielęgniarstwo,
  • udział w akcjach edukacyjno-profilaktycznych tj.: warsztaty dla licealistów, zajęcia dla przedszkolaków czy udział w akcji WOŚP bicie rekordu w jednoczasowym udzielaniu pierwszej pomocy.

Koło współpracuje z lokalnymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, m.in. z Wypożyczalnią dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 „Na Kole” przy ulicy Ciołka 20, organizując kilka razy do roku darmową akcję pomiarów (ciśnienia tętniczego krwi, tętna oraz glikemii).

W Roku 2020 - Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej, z inicjatywy opiekuna koła mgr Marzeny Jaciubek, w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa przy ul. Ciołka została odsłonięta pamiątkowa gablota oraz zorganizowana akcja „Dzieci – MEDYKOM”. Z nadesłanych prac powstała elektroniczna książka: https://wnoz.wum.edu.pl/sites/wnoz.wum.edu.pl/files/akcja_dzieci_medyko….

 

 

Printer Friendly, PDF & Email