Kolejna nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Data dodania: 22.07.2020
Dr hab. Joanna Kolmas z Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego dołączyła do grupy naukowców WUM wyróżnionych nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Naszą badaczkę doceniono w kategorii „Naukowiec przyszłości”.

Nominacja została przyznana za realizację projektu pt. „Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami”.

Głównym celem tego projektu jest synteza nowych krystalicznych fosforanów wapnia wzbogaconych w różnorodne jony o potencjalnym znaczeniu w medycynie i farmacji. Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest opracowanie materiałów dwu- i wielofazowych o różnej charakterystyce uwalniania tych jonów. Projekt oparty jest na badaniach o charakterze podstawowym, niemniej jego wyniki mogą przyczynić się do opracowania wielofunkcyjnych materiałów kościozastępczych, które oprócz funkcji wypełniającej ubytki kostne będą stymulować tworzenie nowej tkanki kostnej, hamować rozwój bakterii lub ułatwiać osteointegrację. Materiały te mogą też stanowić dokostne nośniki substancji leczniczych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 241 840 PLN w ramach konkursu Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji