Grant Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z WUM

Data dodania: 20.07.2020
W piątek, 17 lipca, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ETIUDA 8, skierowanego do doktorantów realizujących badania podstawowe. Wśród laureatów reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauk o życiu jest Iic. Paweł Matryba z Zakładu Immunologii WUM, który otrzyma dofinansowanie w wysokości 103 676 zł na realizację projektu „Obrazowanie antygenowo-swoistej odpowiedzi limfocytów w całych węzłach limfatycznych”.

W ramach zwycięskiego projektu zostaną przeprowadzone eksperymenty służące określeniu wpływu rytmu dobowego/pory doby, na rozwój antygenowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej związanej z syntezą przeciwciał. W tym celu przezroczyste i rozszerzone węzły limfatyczne zostaną zobrazowane i zanalizowane pod kątem liczby limfocytów T CD4+, Boraz FRC, z naciskiem na rozwikłanie ewentualnej zmienności kształtu sieci FRC w ciągu doby.
Więcej: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-12-16/stre…

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. W 8. edycji konkursu wnioski złożyło 448 młodych doktorantów i doktorantek. Złożone w konkursie wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin i zespoły ekspertów. Na ocenę wniosku wpływ miały elementy takie jak: spełnienie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, a także jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają 12 tys. zł miesięcznie, przemnożone przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.

Pełna lista rankingowa znajduje się pod linkiem: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-07-17-etiuda8

 

Grafika: źródło NCN

Printer Friendly, PDF & Email