II Publiczny Przetarg na Sprzedaż Spektrometru Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza II Publiczny Przetarg na Sprzedaż Spektrometru Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Cena wywoławcza wynosi 33 233,20 zł. brutto
Oferty należy składać do dnia 10.08.2020 r. w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Żwirki Wigury 61, pok. 9 w godz. 8-16)

Pełna treść ogłoszenia_plik pdf 258 Kb

Printer Friendly, PDF & Email