Zarządzenie Rektora nr 150/2020 z dnia 10.07.2020 r.

Data dodania: 14.07.2020
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Zarządzeniem 150/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 lipca 2020 r., zmieniającym zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej WUM z uwzględnieniem zmian, jak w zarządzeniu nr 142/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.
Printer Friendly, PDF & Email