Konsultacje społeczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy

Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Konsultacje będą otwarte do 15 września 2020 r.

Strategia farmaceutyczna dla Europy ma na celu rozwiązanie obecnych problemów poprzez stworzenie przyszłych ram regulacyjnych i wspieranie przemysłu w promowaniu badań i technologii, które faktycznie docierają do pacjentów i spełniają ich potrzeby terapeutyczne, jednocześnie eliminując niedoskonałości rynku. Weźmie również pod uwagę słabości ujawnione przez pandemię koronawirusa i uwzględni odpowiednie działania w celu wzmocnienia systemu.

Strategia ma na celu zbadanie działań legislacyjnych i nielegislacyjnych w czterech szczegółowych celach:

  • Po pierwsze zapewnienie, że pacjenci w całej Europie mają nowe leki i terapie w swoich krajach szybko i we wszystkich okolicznościach oraz że niedoborów leków jest mniej.
  • Po drugie, pomoc, aby leki były tańsze i zwiększyć „opłacalność” wydatków medycznych.
  • Po trzecie cyfryzacja i upewnienie się, że innowacje oraz pojawiająca się nauka i technologia zaspokajają potrzeby terapeutyczne pacjentów, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko.
  • Po czwarte należy zmniejszyć bezpośrednią zależność od surowców pochodzących z krajów spoza UE i wpłynąć na inne kraje w celu zharmonizowania międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa leków oraz pomóc europejskim firmom farmaceutycznym konkurować na poziomie globalnym na równych zasadach.

Inicjatywa zajmie się:

  • cykl życia leków od badań i rozwoju po wydawanie pozwoleń i dostęp do pacjentów
  • jak zastosować postęp naukowy i technologiczny
  • jak wypełnić luki rynkowe (np. nowe środki przeciwdrobnoustrojowe)
  • wnioski wyciągnięte z COVID-19, jak lepiej przygotować się na przyszłe pandemie.

Inicjatywa ta jest zgodna z nową strategią przemysłową dla Europy oraz priorytetami przedstawionymi w Europejskim zielonym porozumieniu, Europejskim planie walki z rakiem, europejską strategią cyfrową.

Więcej informacji, dokumenty do pobrania oraz link do kwestionariusza konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…

Osoba do kontaktu: awn@wum.edu.pl

Więcej: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_pl

Printer Friendly, PDF & Email