Kolejny mikrogrant dla duetu naukowców WUM-UW

Data dodania: 06.07.2020
Dr Grażyna Kubiak-Tomaszewska z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz mgr Adrianna Tartas z Wydziału Fizyki UW otrzymały wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.

Dofinansowaniem WUM i UW zostanie objęty projekt pt.: „Badanie promieniowania jonizującego na profil egzosomów pochodzących z komórek raka prostaty o różnej promieniowrażliwości”

Rak prostaty jest jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności wśród mężczyzn na świecie. Konwencjonalne terape nie są skuteczne u pacjentów z zaawansowaną i/lub przerzutową chorobą nowotworową, prowadząc do nawrotu choroby. Zgromadzone dowody wskazują, że egzosomy pochodzące z nowotworu biorą udział w progresji nowotworu, promując anglogenezę i migrację komórek podczas przerzutów. W ramach niniejszego grantu wykonane będą badania wpływu promeniowania jonizującego na egzosomy pochodzące z komórek raka prostaty o różnej promieniowrażliwości. Badania te pozwolą na opracowanie nowych metod terapeutycznych w leczeniu raka prostaty.

Po przeprowadzeniu badań wstępnych naukowcy wystąpią o grant do NCN Preludium lub MNiSW.

Printer Friendly, PDF & Email