Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym CDEM WUM dot kształcenia na odległość

Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM zwraca się z prośbą o udział w badaniu dotyczącym kształcenia na odległość.
Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwolą na poznanie opinii na temat nauczania zdalnego, dlatego Państwa opinie są bardzo ważne.

Kształcenie na odległość – Nauczyciele akademiccy https://cdem.limequery.com/154715?lang=pl

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: cdem@wum.edu.pl

 

Printer Friendly, PDF & Email