Projekty WUM docenione przez Agencję Badań Medycznych

Data dodania: 25.03.2020
Aż pięć projektów zainicjowanych przez naukowców naszej Uczelni uzyska dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach pierwszego konkursu na komercyjne wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wyróżniono także 3 projekty, których współwykonawcami są nasi badacze.

Inicjatorami zwycięskich projektów z obszaru pediatrii i kardiologii są:

dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz - kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UCK WUM. Tytuł projektu: „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy”

prof. Agnieszka Szypowska z Klinika Pediatrii UCK WUM. Tytuł projektu: Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Tytuł projektu: „A multicenter, randomized, double-blind, placebocontrolled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVEMC)”

dr hab. Maria Pokorska – Śpiewak z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego. Tytuł projektu: „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)"

prof. Jolanta Siller-Matula i prof. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Tytuł projektu EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial).

Wsparcie finansowe uzyskały także projekty:

prof. Miłosza J. Jaguszewskiego z GUM. Współwykonawcami są prof. Krzysztof J. Filipiak oraz nasza stypendystka Fundacji Rozwoju WUM - dr Aleksandra Gąsecka z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Tytuł projektu:„Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran and Ticagrelor in Patients with Acute Coronary Syndrome
and Non-valvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention (ADONIS-PCI)" 


prof. Katarzyny Kotulskiej-Jóźwiak z Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka. Współwykonawcą z ramienia WUM jest prof. Sergiusz Jóżwiak z Kliniki Neurologii Dziecięcej UCK WUM. Tytuł projektu ,,Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym ViRap”

prof. Roberta Mroza z UM w Białymstoku. Współwykonawcą jest prof. Rafał Płoski z Zakładu Genetyki Medycznej WUM . Tytuł projektu: “Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)


Agencja Badań Medycznych oceniła merytorycznie 77 wniosków z obszarów: pediatrii,  neonatologii,  neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Na sfinansowanie zwycięskich 28 przedsięwzięć Agencja przeznaczy kwotę 462 997 769,97 zł.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji