Nasi naukowcy w gronie laureatów programu im. prof. F. Walczaka

Data dodania: 24.03.2020
Dr Katarzyna Czarzasta z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, dr Maciej Krasnodębski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM oraz lek. Karol Zbroński – doktorant z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM odbędą staże w renomowanych ośrodkach medycznych USA w ramach programu im. prof. F. Walczaka zainicjowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Program im. prof. Franciszka Walczaka, nazywanego często ojcem polskiej elektrofizjologii, skierowany jest do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Inicjatywa ta umożliwia badaczom, trwające od 3 do 6 miesięcy, wyjazdy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Nasi stypendyści, wespół z wybitnymi specjalistami, będą prowadzić badania naukowe, a także przyglądać się ich codziennej pracy podczas wykonywania zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych.
Na przeprowadzenie swoich staży wybrali następujące ośrodki: Harvard Medical School (dr Katarzyna Czarzasta), University of Texas MD Anderson Cancer Center (dr Maciej Krasnodębski) oraz Mount Sinai Hospital (lek. Karol Zbroński).

Zamierzeniem inicjatorów programu jest, aby odbyte staże dały uczestnikom nie tylko możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz szansę na zdobycie cennego doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym, ale w efekcie ostatecznym były wkładem w poprawę opieki medycznej w Polsce.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy.

Grafika: źródło NAWA

Printer Friendly, PDF & Email