Komunikat Rektora do kierowników jednostek klinicznych

Data dodania: 24.03.2020
Warszawa, 24.03.2020 r.

Kierownicy jednostek klinicznych

W związku z docierającymi do mnie niepokojącymi wiadomościami, dotyczącymi odbywania w niektórych Klinikach WUM tradycyjnych odpraw porannych, posiedzeń klinicznych oraz tzw. „dużych” obchodów lekarskich, stanowczo zalecam kierownikom wszystkich jednostek klinicznych natychmiastowe zaprzestanie tego typu aktywności.
W odprawie powinni uczestniczyć jedynie przedstawiciele ścisłego kierownictwa Kliniki oraz lekarz kończący i przejmujący dyżur, jak również pielęgniarka oddziałowa. W obchodach powinny uczestniczyć jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces diagnostyczno-terapeutyczny danego pacjenta. Posiedzenia kliniczne należy obecnie bezwzględnie zawiesić.

Powyższe środki mają na względzie ochronę podległego Państwu personelu w aspekcie aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wysokiego ryzyka transmisji wirusa SARS-COV-2 w przypadku nie przestrzegania podstawowych zaleceń.

Mirosław Wielgoś
Rektor