Podpisanie listu intencyjnego o współpracy WUM z Ministerstwem Zdrowia Iraku i Zespołem Szpitali Klinicznych w Bagdadzie

Data dodania: 14.02.2020
12 lutego br. pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Republiką Iraku - prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak wraz z Kierownikiem Centrum Symulacji Medycznych WUM – dr. Marcinem Kaczorem podpisali list intencyjny o współpracy medycznej naszej Uczelni z Republiką Iraku.

Działania zmierzające do nawiązania wzajemnych kontaktów rozpoczęły się już na początku obecnej kadencji władz rektorskich i są obecnie kontynuowane pod kierunkiem Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju  - prof. dr hab. med. Lidii Rudnickiej.

Prof. Krzysztof J. Filipiak oraz dr Marcin Kaczor zwiedzili największy na Bliskim Wschodzie Zespół Szpitali Klinicznych w Bagdadzie, odbyli rozmowy z Ministrem Zdrowia Iraku - prof. Jaafarem Allawi, Dyrektorem Zespołu Szpitali Klinicznych  - dr. Hassanem M. Abbasem Al-Temimi, Dyrektorem Centrum Akredytacyjnego Specjalizacji Lekarskich 22 Krajów Arabskich – dr. Tarikiem K. Alassadim oraz Sekretarzem Generalnym Centrum Specjalizacji Medycznych Iraku – dr. Jawadem Ibrahimem Al Sharifem.

Strona iracka zainteresowana jest współpracą dydaktyczną, naukową, kliniczną, a przede wszystkim możliwością odbywania krótkoterminowych staży klinicznych i szkoleń w Centrum Symulacji Medycznych WUM przez specjalistów z Iraku. Gospodarze są także zainteresowani podpisaniem szczegółowej umowy i rewizytą w WUM w najbliższym czasie. Nasi iraccy partnerzy chcieliby również wprowadzić program symulacji medycznej do własnego systemu szkoleń przed - i - podyplomowych oraz zbudować centrum symulacji medycznych na terenie Zespołu Szpitali Klinicznych, które byłoby pierwszego tego typu centrum w Iraku. Także w tym kontekście plany i zainteresowania strony irackiej zbieżne są z aktualnymi planami WUM. Zespół Szpitali Klinicznych w Bagdadzie jest bardzo nowoczesnym ośrodkiem akademickim, ale cierpi na niedobór kadr medycznych i specjalistów.

Dr Kaczor szczegółowo zapoznał się z pracą oddziałów pooperacyjnych, bloku operacyjnego, izby przyjęć, organizacją intensywnej opieki medycznej. Prof. Filipiak odwiedził oddział kardiologii, pracownię hemodynamiczną, pracownię elektrokardiologii, oddział kardiochirurgii. Wspólnie zwiedzono nowoczesne centrum onkologii, radioterapii, pracownię PET, budowę szpitalnego cyklotronu dla potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych.
 
Na konferencji z udziałem Ministra Zdrowia Iraku, wiceministrów zdrowia, dyrektorów departamentów przedstawiono prezentacje na temat WUM, możliwości współpracy i studiów anglojęzycznych w WUM, jak i projektu Centrum Symulacji WUM.
Uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami WUM a Ministrem Zdrowia Iraku odbyło się w siedzibie Ministerstwa.
 

Zdjęcia: prof. Krzysztof J. Filipiak oraz serwis prasowy strony irackiej