Konferencja naukowo-szkoleniowa "Oswoić Tropik"

Fundacja Redemptoris Missio, działająca przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, po raz trzeci organizuje konferencję naukowo-szkoleniową "Oswoić Tropik", która odbędzie się 21 marca br. w Poznaniu. Konferencja będzie tradycyjnie poświęcona problematyce chorób tropikalnych, tematyce międzynarodowego zdrowia publicznego oraz kwestiom kulturowym i społecznym w obszarze globalnego Południa.

Podróże do tropiku wiążą się z licznymi wyzwaniami, niezależnie od tego czy mają charakter turystyczny, zawodowy, czy też są wynikiem zaangażowania w wolontariat. Ryzyko dotyczy jednak nie tylko zdrowia i bezpieczeństwa wyjeżdżających, ale także tego czy będą oni potrafili odpowiedzialnie i świadomie zachować się na styku kultur. Jednym z celów konferencji jest pomoc w przygotowaniu do wyjazdów w rejon globalnego Południa - w szczególności tych, których celem jest pomoc medyczna chorym z najuboższych rejonów Afryki i Ameryki Południowej.

Patronat nad konferencją objął JM prof. dr hab. Andrzej Tykarski Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Więcej: https://www.facebook.com/events/618261512050514/

Harmonogram

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA! Chęć udziału należy zgłaszać mailowo pod adres: oswoictropik@ump.edu.pl