Sesja Sprawozdawcza Doktorantów IV roku Uczelnianego Studium Doktoranckiego

Data wydarzenia
Miejsce
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 8, godz. 9:00
Opis wydarzenia

Sesja Sprawozdawcza Doktorantów IV roku Uczelnianego Studium Doktoranckiego z limitu Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Organizator
Uczelniane Studium Doktoranckie