II konferencja naukowa "Analityczne Wyzwania"

Data wydarzenia
Miejsce
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opis wydarzenia


Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i integracja przedstawicieli świata nauki wokół tematyki związanej z wykorzystaniem analizy danych w pracach naukowo-badawczych. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z ilościowymi metodami analizy danych w różnych dziedzinach nauk: humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych.  

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Do udziału w konferencji można zgłosić się w konferencji w charakterze prelegenta, wystawcy posteru lub słuchacza.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.

Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili profesor Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński/Szkoła Główna Handlowa) oraz Błażej Mroziński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny).

Więcej na stronie: http://analitycznewyzwania.pl/

 

Patronat
prof. Krzysztof Boryczko, Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions.