III konferencja naukowa "Analityczne Wyzwania"

Celem Konferencji, która odbędzie się 11 marca br. w Krakowie, jest wymiana doświadczeń i integracja przedstawicieli świata nauki wokół tematyki związanej z wykorzystaniem analizy danych w pracach naukowo-badawczych. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z ilościowymi metodami analizy danych w różnych dziedzinach nauk: humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych.  

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Do udziału w konferencji można zgłosić się w konferencji w charakterze prelegenta, wystawcy posteru lub słuchacza.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.

Patronat nad wydarzeniem objęli profesor Krzysztof Boryczko, Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions. Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili profesor Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński/Szkoła Główna Handlowa) oraz Błażej Mroziński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny).

Więcej na stronie: http://analitycznewyzwania.pl/