Ogólnopolska konferencja pt. "Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych"

Data wydarzenia
Miejsce
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Warszawa, godz. 8.00
Opis wydarzenia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na ogólnopolską konferencję pt. Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, skierowaną do pielęgniarek i położnych, pielęgniarskiej kadry zarządzającej, kierowników i przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Celem konferencji jest przedstawienie wieloaspektowych zagadnień, które dotyczą oceny zdrowia pielęgniarek i położnych wykonujących zawody podwyższonego ryzyka, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także roli kierowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Więcej: https://nipip.pl/konferencja-nrpip-zmniejszenie-ryzyka-zawodowego-w-pra…