Wystawa „1920-2020. 100 lat nauczania interny. Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec współczesnej kardiologii”

Wiodącym tematem wystawy jest prezentacja dorobku Mściwoja Semerau-Siemianowskiego - wychowawcy wielu wybitnych postaci, jak np. prof. Zdzisława Askanasa, prof. Jerzego Jakubowskiego, prof. Edmunda Żery i prof. Dymitra Aleksandrowa, pasjonata medycyny o fascynującej osobowości, wyprzedzającego epokę, w której żył. Przedstawiono dalsze dzieje czterech Szkół Kardiologicznych: Askanasa, Jakubowskiego, Żery i Aleksandrowa.     

Idea zorganizowania Wystawy, stwarza nie tylko okazję do lepszego poznania dorobku naukowego i klinicznego Mściwoja Semerau-Siemianowskiego, ale także jest niewątpliwie inspiracją dla całego środowiska naukowego.    

Wystawa składa się z kilkunastu plansz podzielonych tematycznie: osiągnięcia kliniczne, historia kardiologii polskiej i życie prywatne Mściwoja Semerau-Siemianowskiego. Towarzyszy jej także pokaz monet antycznych, podarowanych Muzeum Narodowemu w Warszawie przez rodzinę Semerau-Siemianowskich. Stanowi to niepowtarzalną okazję do zobaczenia kilkunastu obiektów z kolekcji archeologiczno-numizmatycznej Władysława Semerau-Siemianowskiego – ojca Mściwoja Semerau-Siemianowskiego, również lekarza, który przekazał do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie imponujący zbiór monet antycznych i bizantyjskich, obejmujący około 27 800 obiektów. Historię tej wspaniałej kolekcji można poznać w katalogu wystawy, dzięki artykułowi kuratora Gabinetu Monet  i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie Andrzeja Romanowskiego.

Teksty do katalogu i wystawy przygotowali: prof. Krzysztof J. Filipiak, Wojciech Semerau-Siemianowski, prof. Zbigniew A. Gaciong, prof.  Grzegorz Opolski, prof. Adam Witkowski, dr Adam Tyszkiewicz, Jolanta Epstein, Andrzej Romanowski.

Partnerem wystawy poza wspomnianym PTK, PTNT i MNW jest też Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wystawa jest objęta honorowym patronatem JM Rektora prof. dra hab. Mirosława Wielgosia.

Ekspozycję można oglądać do 29 lutego br. w Centrum Dydaktycznym WUM (I piętro) przy ul. Trojdena 2a.