Konferencja „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie"

Konferencja poświęcona jest sytuacji Warszawy w sferze szeroko zdefiniowanej problematyki zdrowia. Stanowi ona kontynuację rozpoczętego w 2019 roku cyklu spotkań środowiska akademickiego i przedstawicieli samorządu Warszawy pod nazwą „Warszawa w świetle badań naukowych”. Jego idea wyrosła z chęci zbudowania płaszczyzny do wymiany informacji na temat kluczowych problemów rozwojowych Warszawy: ich identyfikacji, skutków i możliwych sposobów rozwiązywania. Celem konferencji jest również zidentyfikowanie obszarów słabo i niewystarczająco zbadanych.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd m.st. Warszawa wraz z Inicjatywą Akademicka Warszawa

Więcej informacji: http://2030.um.warszawa.pl/konferencja-warszawa-w-swietle-badan-naukowych-zdrowie/

Warunkiem uczestnictwa w konferencji w roli prelegenta jest wysłanie zgłoszenia do 24 lutego 2020 r. poprzez formularz.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji w roli słuchacza jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do 27 marca 2020 r. poprzez formularz.