WUM wraz z SGH podpisały umowę z Ministerstwem Zdrowia dotyczącą realizacji studiów MBA w ochronie zdrowia

Data dodania: 16.01.2020
15 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia podpisano umowę dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia przez konsorcjum w skład którego weszły: Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studiów MBA w ochronie zdrowia (Master of Business Administration) dla sektora publicznego. Przedsięwzięcie sfinansuje MZ w ramach projektu POWER - „Akademia Menadżera - przeprowadzanie działań rozwojowych kadry zarządzającej”. Gospodarzem spotkania, podczas, którego podpisano dokument, był Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Zgodnie z umową, którą sygnowali - ze strony resortu zdrowia - Dyrektor Biura Administracyjnego MZ Jarosław Kieszek, zaś ze strony konsorcjum Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Prorektor ds. Nauki Zarządzania SGH – dr hab. Piotr Wachowiak, studia potrwają 4 semestry – Moduły, w ramach których odbędzie się ponad 600 godzin dydaktycznych obejmujących tematycznie kwestie ekonomiczno-finansowe w ochronie zdrowia, umiejętności menadżerskie, zarządzanie i prawo w ochronie zdrowia. Osobny moduł stanowić będzie ochrona zdrowia. W studiach weźmie udział elitarna grupa 40 osób wyłonionych w procesie rekrutacyjnym. Celem studiów, przygotowanych specjalnie dla podmiotów funkcjonujących w publicznym systemie zdrowia, jest przede wszystkim podniesienie kompetencji menedżerskich uczestniczących osób.

Podpisana umowa to owoc wygranego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Handlową w Warszawie konkursu MZ na organizację studiów MBA w ochronie zdrowia dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych podległych Ministerstwu Zdrowia i administracji publicznej. Umowa realizowana będzie w ramach projektu „Akademia Menadżera - przeprowadzanie działań rozwojowych kadry zarządzającej” nr POWR.05.02.00-00-0002/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W spotkaniu oprócz władz Uczelni i Ministerstwa uczestniczyli m.in.: p.o. Dyrektora CKP WUM - prof. Maciej Słodkowski, koordynator projektu ze strony WUM - Artur Białoszewski oraz ze strony SGH, kierownik studiów - dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek.

Zapraszamy równolegle do otwartej rekrutacji na III edycję studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia, w której zostały ostatnie miejsca. Nabór prowadzi CKP WUM

Więcej informacji na stronie www.sghwummba.wum.edu.pl

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

Printer Friendly, PDF & Email