Zaproszenie do badania dotyczącego kariery naukowej kobiet

W imieniu dr Ewy Krause - adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, zapraszamy do udziału w badaniach dotyczących karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, obejmujących także system wsparcia ze strony państwa i uczelni w zakresie łączenia i godzenia ról zawodowych i rodzicielskich.

Ankietę mogą wypełnić kobiety zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych/badawczo-dydaktycznych, naukowych/badawczych zaproszenia do badania

Link do formularza: https://secure-web.cisco.com/1Y6sDtud0g-DnWyxDIyB51QJxhHBRc3B_FYQOZ3UExyIOGZLYUfVPR6LtenO2qY0PNpRuJ-HSca_uarqbl7qgys76cPItlpbPFOUiSIXm2-mJ1pfSZEAH7aYGiTnaVYdM_vjmxWmPVsK9rDm3f_k-V9vTF7niHw1iXwadxtfbu5-n5uXohbjqR8y-sRa_mpTT8nZsdA4jPNEAddJDVEH5EL_l_zKVv0-ot8GipL48cqTPZISYeoPn42XAAwo4bXuHzdXdhJfAwTzf8RFMQYAWFp6GlLGoGubmIKeCR5F33sBMoN6tblD3aVISRszqk-2sykvhJQ4JXre_Un0Bk5XvNABERF5ozzzW4nYp1epxPI0gRn4LL-JyhP4ydNFSimmAfHe3VqJl4ZSHJZJINrz7OUAzyKrym0ee3vBOF_dv2vln8t4mwZgWJY6NH3pjzAQ8/https%3A%2F%2Fforms.gle%2FkHGS95GpdAXFMuii6

Prowadzone badania są anonimowe i uzyskały pozytywną opinię Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy). Wszystkie zebrane dane zostaną zakodowane i wykorzystane wyłącznie w celach naukowo-badawczych.