NAWA - Polskie Powroty/ NAWA - Polish Returns

Celem programu Polskie Powroty Narodowej Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) jest stworzenie wyróżniającym się polskim naukowcom warunków powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program otwarty jest dla Powracających Naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe.

Więcej >>

Kontakt: researchers@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl/naukowcy


The Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) opens the call for proposals under the Polish Returns programme. The aim of the Polish Returns Programme is to allow prominent Polish scientists to return to their home country and take up employment in Polish higher education institutions, scientific units or research institutes.

The Programme is open to Returning Scientists representing all academic disciplines.

More >>

Contact: researchers@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl/en/scientists