Wystawa „1920-2020. 100 lat nauczania interny. Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec współczesnej kardiologii” otwarta!

Data dodania: 14.01.2020
13 stycznia 2020 roku w Centrum Dydaktycznym WUM JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś dokonał uroczystego otwarcia wystawy pt. „1920-2020. 100 lat nauczania interny. Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec współczesnej kardiologii”. Podczas wernisażu wykład pt. „Warszawskie Szkoły Kardiologiczne – historia badań nad sercem i naczyniami” wygłosił prof. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych i pomysłodawca wystawy, który tym wystąpieniem rozpoczął nową serię prelekcji: „Koryfeusze warszawskiej medycyny akademickiej i ich szkoły naukowe”. Ekspozycję przygotowało Muzeum Historii Medycyny WUM pod kierownictwem dr. Adama Tyszkiewicza. Współpatronami wystawy były również: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW).

W swoim wystąpieniu Rektor prof. Mirosław Wielgoś zaznaczał:

„Cieszę się, że dziś prezentujemy kolejną tak fascynującą postać polskiej medycyny i naszej Uczelni. Mściwój Semerau-Siemianowski to pionier polskiej kardiologii, prekursor innowacyjnych metod leczenia i badań, ale przede wszystkim wspaniały nauczyciel akademicki. Wyprzedzał swoją epokę i rozwinął polską kardiologię do poziomu europejskiego  i światowego. 100 lat temu rozpoczęło się  nauczanie interny i badania układu krążenia w WUM, a 70 lat temu wyodrębniono kardiologię z interny, jako niezależną dziedzinę medycyny – to właśnie Jego dzieło”.    

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu przyjął prawnuk Bohatera wystawy – Maestro Wojciech Semerau-Siemianowski, który w pięknym stylu wspominał swego znakomitego pradziadka oraz historię i dzieje rodu Semerau-Siemianowskich.    

Wśród gości otwarcie wystawy znaleźli się mi.in.: Prorektorzy Naszej Uczelni: prof. Barbara Górnicka, prof. Piotr Małkowski, prof. Wojciech Braksator, Dziekani: prof. Elżbieta Mierzwińska - Nastalska, dr hab. Dariusz Białoszewski, byli Rektorzy i Prorektorzy: prof. Marek Krawczyk, prof. Andrzej Górski, prof. Andrzej Członkowski, prof. Grzegorz Opolski, nestorzy warszawskich stowarzyszeń historyczno-medycznych: prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Mieczysław  Szostek, byli i obecni Prodziekani: prof. Marcin Grabowski, prof. Michał Ciurzyński, prof. Piotr Pruszczyk, dr hab. Daniel Młocicki, liczni kierownicy katedr i zakładów, pracownicy i studenci.

Swoją obecnością otwarcie wystawy uhonorowali też: Prezes PTK prof. Adam Witkowski, Dziekan Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Alma Mater prof. Witold Rużyłło. Gośćmi wernisażu byli również sędzia Jerzy Stępień – były Prorektor Uczelni Łazarskiego i były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, rodzina Maestro Wojciecha Semerau-Siemanowskiego oraz rodzice pomysłodawcy i inicjatora wystawy – dr Mirosława i dr Jerzy Filipiakowie.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ Chóru WUM pod batutą Daniela Synowca, który wprowadził zgromadzonych w nastrój epoki międzywojennej Warszawy, wykonując przeboje lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku w aranżacji na męski kwintet.    

Wiodącym tematem wystawy jest prezentacja dorobku Mściwoja Semerau-Siemianowskiego - wychowawcy wielu wybitnych postaci, jak np. prof. Zdzisława Askanasa, prof. Jerzego Jakubowskiego, prof. Edmunda Żery i prof. Dymitra Aleksandrowa, pasjonata medycyny o fascynującej osobowości, wyprzedzającego epokę, w której żył. Przedstawiono dalsze dzieje czterech Szkół Kardiologicznych: Askanasa, Jakubowskiego, Żery i Aleksandrowa.     

Idea zorganizowania Wystawy, stwarza nie tylko okazję do lepszego poznania dorobku naukowego i klinicznego Mściwoja Semerau-Siemianowskiego, ale także jest niewątpliwie inspiracją dla całego środowiska naukowego.    

Wystawa składa się z kilkunastu plansz podzielonych tematycznie: osiągnięcia kliniczne, historia kardiologii polskiej i życie prywatne Mściwoja Semerau-Siemianowskiego. Towarzyszy jej także pokaz monet antycznych, podarowanych Muzeum Narodowemu w Warszawie przez rodzinę Semerau-Siemianowskich. Stanowi to niepowtarzalną okazję do zobaczenia kilkunastu obiektów z kolekcji archeologiczno-numizmatycznej Władysława Semerau-Siemianowskiego – ojca Mściwoja Semerau-Siemianowskiego, również lekarza, który przekazał do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie imponujący zbiór monet antycznych i bizantyjskich, obejmujący około 27 800 obiektów. Historię tej wspaniałej kolekcji można poznać w katalogu wystawy, dzięki artykułowi kuratora Gabinetu Monet  i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie Andrzeja Romanowskiego.

Teksty do katalogu i wystawy przygotowali: prof. Krzysztof J. Filipiak, Wojciech Semerau-Siemianowski, prof. Zbigniew A. Gaciong, prof.  Grzegorz Opolski, prof. Adam Witkowski, dr Adam Tyszkiewicz, Jolanta Epstein, Andrzej Romanowski.

Partnerem wystawy poza wspomnianym PTK, PTNT i MNW jest też Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Wystawę można oglądać do początku marca br. w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Trojdena 2a (I piętro).

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe WUM


Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email