V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pacjenta. Druga ofiara”

Data dodania: 28.11.2019
28 listopada br. w Centrum Dydaktycznym już po raz piaty odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Organizatorem wydarzenia był Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego wraz z SKN Prawa Medycznego oraz Zakładem Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych. Celem tegorocznego spotkania było przedstawienie wpływu personelu medycznego oraz kadry zarządzającej na bezpieczeństwo pacjenta w podmiotach systemu ochrony zdrowia.

28 listopada br. w Centrum Dydaktycznym już po raz piaty odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Organizatorem wydarzenia był  Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego wraz z SKN Prawa Medycznego oraz Zakładem Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych. Celem tegorocznego spotkania było przedstawienie wpływu personelu medycznego oraz kadry zarządzającej na bezpieczeństwo pacjenta w podmiotach systemu ochrony zdrowia.

Z ramienia organizatorów, konferencję otworzyła dr hab. Aleksandra Czerw. W sympozjum udział wzięli: dr hab. Robert Gałązkowski - Prodziekan ds. Dietetyki, Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownicy jednostek naukowych WNoZ, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, dyrektorzy i pełnomocnicy dyrektorów szpitali, reprezentanci organów właściwych w sprawach ochrony praw pacjentów, pracownicy jednostek ochrony zdrowia, lekarze, pielęgniarki oraz naukowcy i studenci WUM.

Dr hab. Robert Gałązkowski, zwracając się do zebranych, podkreślił znaczenie tematyki konferencji, zaakcentował  konieczność systemowej analizy zdarzeń niepożądanych, która pozwoli uniknąć problemów w przyszłości. Gratulując inicjatorom konferencji organizacji wydarzenia, namawiał także do szczerej i odważnej debaty.

Do uczestników przemówił również prof. Andrzej Deptała – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu. Zaapelował on o włączanie się w działalność naukową, zwłaszcza zaś tworzenie wartościowych prac naukowych, które będą brane pod uwagę podczas ewaluacji. Zachęcał także do konsekwentnego pokonywania szczebli kariery badawczej.

Wykład wprowadzający pt. „Second victim – druga ofiara zdarzenia niepożądanego w medycynie” wygłosił mgr Kajetan Gawarecki z Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych.

Podczas konferencji, na którą złożyły się dwie sesje plenarne i jedna sesja plakatowa w formie prezentacji multimedialnej, poruszono tematy związane z wypaleniem zawodowym personelu medycznego i wpływem tego zjawiska na bezpieczeństwo pacjenta. Omówiono także m.in. kwestie dotyczące pracoholizmu wśród personelu medycznego, zarządzania wspomnianym personelem w kontekście zdarzenia niepożądanego a także aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem świadczenia usług medycznych.

Wykłady wygłosili eksperci i praktycy będący specjalistami w zakresie bezpieczeństwa pacjenta w obszarze prawnym, ekonomicznym, medycznym i organizacyjnym

Wydarzeniu patronowali JM Rektor, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Rzecznik Praw Pacjenta, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

 

Printer Friendly, PDF & Email