NCN dofinansuje projekty naszych naukowców

Data dodania: 20.11.2019
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 17 edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się 5 prowadzonych przez naszych badaczy.

Projekty wyróżnione w konkursie PRELUDIUM:

Projekt wyróżniony w konkursie OPUS:

OPUS i PRELUDIUM to flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki. Pierwszy z nich skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od ich doświadczenia i stopnia rozwoju kariery naukowej. Badacze podlegają tym samym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego. W ramach 17 edycji konkursu, eksperci zakwalifikowali do finansowania 308 wniosków o wartości 358 270 509 zł.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zespół badawczy skonstruowany w ramach grantu PRELUDIUM może liczyć maksymalnie 3 osoby, zaś osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W siedemnastej edycji konkursu PRELUDIUM do finansowania zostało zakwalifikowanych 212 projektów o łącznym budżecie 31 997 800 zł.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM