Naukowcy WUM wśród stypendystów MNISW

Data dodania: 19.11.2019
Dr hab. Jakub Piwowarski z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, dr hab. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM oraz dr Krzysztof Ozierański z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM otrzymali stypendia Naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina.

Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującymi dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Grono wyróżnionych badaczy liczy 211 osób. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNISW przeznaczyło ponad 40 mln zł.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM