Spotkanie Editors’ Club

Data dodania: 14.11.2019
14 listopada br. odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie członków Editors’ Club – grupy naukowców naszej Uczelni, którzy są redaktorami czasopism z listy filadelfijskiej. Gospodarzem spotkania był dr hab. prof. PAN Daniel Młocicki – koordynator Klubu.

W spotkaniu wzięli udział: prof. Krzysztof Filipiak inicjator powstania Klubu a zarazem jego członek, prof. Urszula Demkow, prof. Joanna Domagała-Kulawik, prof. Tomasz Bednarczuk oraz prof. Krzysztof Zieniewicz.

Podczas obrad członkowie Klubu przedstawili aktualny IF swoich pism, podzielili się najnowszymi doświadczeniami pracy w periodykach - opowiedzieli o ilości i jakości zgłaszanych prac, krajach z których pochodzą autorzy zgłaszanych artykulów, współczynniku odrzuceń oraz konkurencyjności. Przedstawiono zasady publikacji, które obowiązują w indeksowanych pismach.

Koordynator Klubu - dr hab. prof. PAN Daniel Młocicki wręczył akty powołania na nowych członków Klubu, którymi zostali dr hab. Anna Stelmaszczyk-Emmel, dr  Katarzyna Popko, dr hab. Olga Ciepiela pełniące rolę Associated Editors w Central Central European Journal of Immunology.

Osobne miejsce poświęcono kontrowersjom, które wzbudziła punktacja przyznana czasopismom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która w ocenie zrzeszonych w Klubie jest oparta o niejasne kryteria i nie odzwierciedla rzeczywistej pozycji danego tytułu w świecie naukowym. W związku z licznymi wątpliwościami, jakie rodzi ministerialna ocena periodyków, zdecydowano o wystosowaniu kolejnego listu do MNiSW zawierającego obiekcje członków Editors’ Club.

W trakcie spotkania podjęto także decyzję o zmianie zasad przystąpienia do Klubu, który będzie poszerzony m.in. o osoby związane z WUM, nieposiadające afiliacji innych Uczelni.

 

EDITORS’ CLUB – tworzą redaktorzy, niżej wymienionych czasopism:

 • Leukemia – IF 9,944 - prof. Mariusz Ratajczak 
 • Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology – IF 5,113 - prof. Lidia Rudnicka 
 • Stem Cell Reviews and Reports – IF 4,697 - prof. Mariusz Ratajczak 
 • BioMed Research International – Pulmonology IF 2,197 - prof. Joanna Domagała-Kulawik 
 • Cardiology Journal – IF 1,743 - prof. Krzysztof J. Filipiak
 • Endokrynologia Polska – IF 1,521 - prof. Tomasz Bednarczuk
 • Central European Journal of Immunology – IF 1,455  -prof. Urszula Demkow, dr hab. Anna Stelmaszczyk-Emmel, dr hab. Olga Ciepiela, dr Katarzyna Popko, 
 • Annals of Transplantation – IF 1,369  -prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Wojciech Lisik, prof. Piotr Małkowski 
 • Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques – IF 1,147 -prof. Tadeusz Wróblewski
 • Folia Histochemica et Cytobiologica – IF 0,979 - prof. Mariusz Ratajczak 
 • Acta Parasitologica – IF 0,968 -dr hab. Daniel Młocicki prof. PAN
 • Open Life Sciences – IF 0,504 - prof. Mariusz Ratajczak 
 • Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research – IF 0,447 -prof. Aleksander Mazurek 
 • Postępy Mikrobiologii – IF 0,298 - dr Bohdan Starościak 
   

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM