VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych

Data dodania: 13.11.2019
W dniach 13 -15 listopada br. odbyła się VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych, której organizatorami byli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centra Transferu Technologii trzech Uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencja, mająca cykliczny charakter, stanowi jeden z elementów ścisłej współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami Centrów Transferu Technologii oraz spółek celowych 66 jednostek naukowych w naszym kraju. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 osób  zainteresowanych tematyką z zakresu komercjalizacji wyników badań.

Uroczystego otwarcia konferencji, które miało miejsce w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, dokonali przedstawiciele trzech uczelni współorganizujących wydarzenie: prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - Prorektor ds. Rozwoju PW oraz płk dr inż. Artur Król - Prorektor ds. Wojskowych WAT.

Prof. Jadwiga Turło witając uczestników konferencji w imieniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podziękowała organizatorom za wysiłek włożony w przygotowanie przedsięwzięcia i wskazała na problemy komercjalizacji w aspekcie nauk medycznych. Wszystkim uczestnikom życzyła owocnych obrad i sukcesów w transferze wiedzy do gospodarki.
 
W trakcie trzech dni konferencji omówiono m.in. takie tematy jak:

 • wpływ działalności naukowej na gospodarkę oczami CTT,
 • planowane inicjatywy MIR w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań,  
 • wpływ działalności CTT na polską naukę oczami MNiSW,
 • własność intelektualna jako istotny składnik majątku organizacji,
 • wsparcie MNiSW transferu technologii z nauki do gospodarki. Podsumowanie programu Inkubator Innowacyjności + oraz Inkubator Innowacyjności 2,
 • modelowy profil kompetencyjny personelu odpowiedzialnego za komercjalizację wiedzy,
 • leki, wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety — ogólne wymagania regulatorowe dotyczące rozwoju produktu
 • standaryzacja kompetencji menadżerów transferu wiedzy i aktualne programy wspierania działań w zakresie transferu wiedzy w Europie.

W programie wydarzenia znalazła się również Sesja Dobrych i Złych Praktyk.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) jest powstałym w 2015 roku dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowi członkowie.
Celem PACTT jest: integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich; wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk; rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii; współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:

 • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
 • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.