WUM wyróżniony w konkursie PRODOK 2019

Data dodania: 18.11.2019
Podczas XII edycji konkursu na Najbardziej Prodoktorancką uczelnię w Polsce - PRODOK 2019, Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w kategorii "Uczelnie Medyczne".

Na tegorocznej Gali Finałowej, podczas której wręczono statuetki, naszą Uczelnię reprezentowali: prof. Bożena Kociszewska-Najman - Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego, lek. Bartosz Godek - Przewodniczący Samorządu Doktorantów oraz mgr Joanna Stróżek i mgr Sandra Górska - członkinie Zarządu poprzedniej kadencji.

Celem Konkursu jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Dokonując oceny uczelni i instytutów, Kapituła Konkursu bierze pod uwagę takie kryteria jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla
doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Pierwsze miejsce w konkursie przypadło w tym roku Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Fot. KRD, Samorząd Doktorantów WUM