210. rocznica nauczania medycyny w Warszawie

Data dodania: 14.11.2019
14 listopada 2019 roku, w przeddzień okrągłej, 210. rocznicy nauczania medycyny w Warszawie władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne złożyły kwiaty pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym Jubileusz 200-lecia naszej Uczelni.

Podczas dzisiejszej uroczystości obecni byli: JMR prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy: prof. Jadwiga Turło, prof. Lidia Rudnicka, prof. Wojciech Braksator, Członek Rady Uczelni WUM prof. Bolesław Samoliński, Dziekani: prof. Marcin Wojnar – Wydział Lekarski, dr hab. Dariusz Białoszewski – Wydział Medyczny; Prodziekan WL prof. Marek Postuła. Przybyli również: Kanclerz Małgorzata Rejnik, Zastępcy Kanclerza: Stanisław Pitucha i Wojciech Starczyński, dr Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny, Dyrektorzy Pionów: Jacek Sobczak, Marta Wojtach, Radosław Plewiński, Asystent Rektora Joanna Kwiatkowska, Kierownik Biura Rektora Ewa Kępska.

W 1809 roku, kiedy to lekarze: August Wolff, Jacek Dziarkowski, Józef Czekierski, Franciszek Brandt oraz asesor farmacji Józef Celiński utworzyli Wydział Akademicko-Lekarski (Akademia Lekarska). Prezesem wydziału mianowano Stanisława Staszica, a dziekanem Jacka Dziarkowskiego. Już w pierwszym roku istnienia Akademia Lekarska miała 44 studentów medycyny oraz 14 farmacji, a pierwsze dyplomy zostały wydane 18 absolwentom w 1813 roku. Co więcej, pierwsze kliniki dla studentów Wydziału Akademicko-Lekarskiego: wewnętrzna i chirurgiczna powstały w 1811 roku w Szpitalu św. Rocha.

Kamienny Obelisk został odsłonięty w 2009 roku w rocznicę 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie. Pod Obeliskiem wmurowano przesłanie z uroczystą deklaracją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wychowywaniu i nauczaniu młodzieży akademickiej oraz niesieniu pomocy wszystkim chorym i potrzebującym, a także jubileuszową dewizę społeczności Uczelni o służbie „Ludziom i Ojczyźnie”.

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego- rzecznik prasowy WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM