Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich kierunku techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne specjalność higiena stomatologiczna Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Data wydarzenia
Miejsce
ul. Żwirki i Wigury 63, sala nr 8, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, godz. 12.00