Konferencja „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom”