Nauczyciele akademiccy

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 5/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]
 

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Wydział Medyczny.

Nr ref. APK4/1220 – 3/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu

Nr ref. APK4/1220 - 2/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej 

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1212 - 28/2019

[oferta prcy w pliku pdf - 406 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski
nr ref. APK4/1220 - 9/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 8 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 395 KB]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej. Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APK4/1220 – 6/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 408 kb}
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo - dydaktyczny w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 – 7/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]  

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 11/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 406 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 10/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 389 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej,  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 14 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]


 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 18 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 17 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 16 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 15 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 12 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]