Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 32/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 29/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Okulistyki, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 28/2020

[Oferta pracy w pliku pdf - 407 KB]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 24/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 408 kb]


 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 27/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
                               
 

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 26/2020

[oferta w pliku pdf- 408 kb]
 

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 31/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 30/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
 

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w II Klinice Psychiatrycznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 25/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
 

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 23/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 407 kb]
                               
 

Termin składania ofert:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice  Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 22/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Dermatologicznej, Wydział Lekarski. 

nr ref. APK4/1220 - 21/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
                               

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej
Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 36/2020

[oferta pracy w pliku pdf -407 KB]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w  Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 35/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb}
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor - nauczyciel akademicki  w Centrum Biostruktury, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 34/2020

[oferta pracy w pliku pdf  - 407 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Wydział Lekarski.


nr ref. APK4/1220 - 33/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]