Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach:

  • Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref. APL/1210/76/2013
  • I Katedrze i Klinice Kardiologii – Nr ref. APL/1210/77/2013

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

nr ref. APLD/1210/1/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Ordynatora nauczyciela akademickiego w jednostce.
 
Nr ref. APLD/1210/5/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Toksykologii.

Nr ref. FW/1210/18/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. Ireneusz Grudziński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ/1210/11/3/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n med. Krzysztof Sadowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela jednostki.

Nr ref. APL/1210/73/2013
Nr ref. APL/1210/74/2013

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora nadzoru sanitarnego do Biura Eksploatacji (½ etatu).

Nr ref. APK/1210-47/2013

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/14/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek.Bogumiła Kobylińska

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/13/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Anna Papasz-Siemieniuk

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Nr ref. APL/1210/50/13

[wersja pliku w PDF]

lek. Michał Skalski
Printer Friendly, PDF & Email