Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2014

Zaproszenie do udziału w XIX edycji konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia

Zarząd Fundacji Crescendum Est - Polonia uprzejmie zawiadamia, że Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 13/R/2014 - w dniu 30 września 2014 roku - o otwarciu XIX Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia.

Stypendia przyznawane przez Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.

Zaproszenie do udziału w Konkursie o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia kierowane jest do młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku - w ramach XIX Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2014 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

Fundacja Crescendum Est - Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

Nowy kwestionariusz wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Fundacji z zakładce: Dokumenty.

Informujemy, że umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu "in blanco". W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

W imieniu Fundacji Crescendum Est - Polonia zapraszamy wybitnych studentów i młodych absolwentów do udziału w XIX Konkursie o stypendium Fundacji. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi około 15 kwietnia 2015 roku.

Kwestionariusz, regulamin, statut oraz sylwetki stypendystów dostępne są na stronie Fundacji Crescendum Est - Polonia

V edycja konkursu INTERSTUDENT

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłasza piątą edycję konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2014, organizowanego w ramach programu "Study in Poland".

Do konkursu mogą przystąpić studenci zagraniczni studiujący w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, na studiach w języku polskim i języku obcym. Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Termin zgłaszania kandydatów - 30 listopada 2014 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

INTERSTUDENCI 2014 otrzymają atrakcyjne nagrody.

ANKIETA KONKURSOWA (.doc, .pdf)

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego KRASP. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Więcej na stronie www.studyinpoland.pl/interstudent

Konferencja „Literatura piękna i medycyna”

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski zapraszaj do udziału w konferencji "Literatura piękna i medycyna", poświęconej szeroko rozumianym związkom medycyny i literatury pięknej, która odbędzie się 13 i 14 listopada br. w Centrum Dydkatycznym WUM

Związki między literaturą piękną i medycyną były obecne we wszystkich epokach literackich, a postaci lekarzy i tematy dotyczące medycyny odnajdujemy w poezji, prozie i dramacie od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. W niezliczonych dziełach literackich pojawia się medycyna i jej rola w życiu człowieka.

Ważnym fenomenem w życiu artystycznym – dawnym i współczesnym – jest twórczość literacka lekarzy, którzy uprawiali ją albo na marginesie codziennej pracy, albo też poświęcili jej większą część życia, jak to było w przypadku najbardziej znanego polskiego pisarza-lekarza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, którego 140 rocznicę urodzin obchodzić będziemy w roku 2014. Panel przedstawiający współczesne utwory literackie autorstwa lekarzy będzie ważną częścią naszej konferencji.

Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

PROGRAM

Rekrutacja do mediów Politechniki Warszawskiej

Media Politechniki Warszawskiej zapraszają studentów warszawskich uczelni do współpracy. Poszukiwani są ludzie kreatywni, mający ciekawe pomysły i trochę wolnego czasu. Spotkania rekrutacyjne odbędą się 28, 29 i 30 października o godz. 19.00 w sali A101 w Centrum Ruchu Studenckiego w budynku Riviery przy ul. Waryńskiego 12.

Więcej informacji na: https://pl-pl.facebook.com/events/1649865865239682/

Seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych”

StatSoft zaprasza na udział w bezpłatnym seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych”, którego głównym celem jest prezentacja ciekawych zastosowań statystyki i data mining i inspirowanie w poszukiwaniach rozwiązań ich szczególnych problemów badawczych. Odbędzie się ono 28 października br. w Warszawie.

PROGRAM SEMINARIUM

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie udziału

XVII Konkurs StatSoft Polska

StatSoft Polska ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi analizy danych zawartych w Statistica i Statistica Data Miner.

Termin zgłaszania prac - 1 grudnia 2014 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.DaneWiedzaSukces.pl/konkurs.html

Dla zwycięzców (autorów prac i ich promotorów) ogranizatorzy przygotowali nagordy o łącznej wartości 12 000 zł.

19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik zapraszają do udziału w 19 edycji Pikniku Naukowego, która odbędzie się 9 maja 2015 r. na warszawskim Stadionie Narodowym.

Wszystkie jednostki naukowe chcące zaprezntować swoje osiągnięcia badawcze proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w terminie od 20 października do 8 grudnia br. (termin upływa o godz. 9.00).

Szczegóły dotyczące zgłoszeń i udziału dostępne są w Poradniku piknikowym.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter