Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

AKTUALNOŚCI

Nowoczesna platforma edukacyjna Incision Academy dostępna dla kadry naukowej oraz studentów Wydziału Lekarskiego WUM

Od lipca 2019 r. w strukturze WUM funkcjonuje Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej (CDEM), którego głównym celem jest podnoszenie jakości kształcenia m.in. poprzez rozwój programów kształcenia. W ramach realizacji swoich zadań CDEM od października 2019 r. udostępni, w ramach pilotażu, kadrze naukowej oraz studentom V i VI roku Wydziału Lekarskiego nowoczesną e-learningową platformę edukacyjną Incision Academy. Platforma oferuje dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, wspomaga efektywność procesu nauczania oraz przygotowuje do doskonalenia umiejętności praktycznych.

List intencyjny pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

26 września br. Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał list intencyjny z Okręgową Izbą Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie, którego celem jest doskonalenie dotychczasowej współpracy partnerskiej w obszarze dydaktyki i rozwoju oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki działalności samorządu lekarskiego i polityki stomatologicznej.

Naukowcy WUM i UW z kolejnym mikrograntem

Zespół naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał miktrogrant na realizację projektu „Wpływ refrakcji i parametrów oświetlenia na wynik w zadaniu flankerów i teście antysakkad”.

Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego

24 września 2019 r. w gościnnych murach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się ostatnia uroczysta promocja lekarzy, doktorów nauk medycznych, doktorów nauk o zdrowiu oraz doktorów habilitowanych nauk medycznych II Wydziału Lekarskiego.

Wykład patronacki

XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego było gospodarzem spotkania, podczas którego wystąpiła z wykładem dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM.

Nagroda im. Witolda Stefańskiego dla naukowca z WUM

W dniach 9-12 września br. na Wydziale Biologii UW odbył się 25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, podczas którego dr n. med. Anna Sulima-Celińska z Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM otrzymała nagrodę im. Witolda Stefańskiego.

Nasza badaczka doceniona przez Fundację Tygodnika POLITYKA

Ogłoszono listę piętnastu finalistów tegorocznych, dziewiętnastych już, Nagród Naukowych POLITYKI. W gronie 15 młodych naukowców, których osiągnięcia naukowe spotkały się z uznaniem znalazła się dr Natalia Szejko z Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, rezydent w Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

WUM podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny dołączył do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Uroczyste podpisanie dokumentu miało miejsce podczas Sesji Plenarnej Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie, który odbył się w dniach 16-17 września br. w Krakowie.

Nasza Uczelnia na Warszawskim Salonie Maturzystów

W dniach 12-13 września br. w Gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się stołeczna edycja Salonu Maturzystów "Perspektywy 2019"- cyklicznej imprezy o charakterze informacyjno-promocyjnym, w czasie której uczniowie i absolwenci szkół średnich mogli zapoznać się z zasadami egzaminów maturalnych i ofertą edukacyjną szkół wyższych. W gronie wystawców – podobnie jak w latach ubiegłych - znalazł się Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, rozpoczęło realizację projektu ImpENSA

Nasza Uczelnia weszła w skład Konsorcjum składającego się z 8 instytucji naukowych, realizujących projekt ImpENSA (Improving Early Nutrition and health in South Africa), finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. Projekt skupia się na wzmocnieniu relacji pomiędzy szkolnictwem wyższym a środowiskiem gospodarczym i społecznym w celu współtworzenia innowacyjnego szkolenia dla pracowników służby zdrowia w Republice Południowej Afryki.

nadchodzące wydarzenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, godz.15:00
15.10.2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny
16.10.2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Centrum Dydaktyczne, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
18.10.2019 - 20.10.2019

projekty

 • Baner przenoszący na stronę internetową Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego

 • Baner przekierowujący na stronę Konstytucji dla Nauki

 • Baner przekierowujący na stronę organizacji studenckich

 • Baner odnoszący do strony Centrum Symulacji Medycznych

 • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

 • Baner przekierowujący na stronę projektu Kompetencje-Praca-Sukces

 • Baner przekierowujący do strony Działu Współpracy z Zagranicą

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

 • Baner przekierowujący na stronę z informacjami o Editors' Club

 • Baner Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

 • Baner przekierowujący na stronę projektu Badamy Geny

 • Baner przekierowujący na stronę projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

 • Baner Biuro Karier

 • Baner przekierowujący na stronę Biura Prasowego

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

 • Baner przekierowujący na stronę miesięcznika MDW WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter