Kolejny mikrogrant dla duetu naukowców WUM–UW

Data dodania: 30.08.2019
Dr n. med. Dorota Wultańska – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM oraz dr Julita Nowakowska – kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Wydziału Biologii UW otrzymali wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.

Dofinansowaniem obu Uczelni zostanie objęty projekt zatytułowany „Wpływ wybranych preparatów pochodzenia naturalnego na adhezję Clostridium difficile do komórek nabłonka jelita grubego oraz tworzenie się biofilmu in vitro”.

Celem pilotażowego badania będzie zbadanie wpływu wybranych preparatów (olejek imbirowy, aldehyd cynamonowy, miód manuka i miód nawłociowy) na adhezję 6 klinicznych szczepów C. difficile należących do grupy hiperwirulentnych (RT027; n=2; RT176; n=2; RT 023; n=2) do linii komórkowych jelita grubego (nieśluzowa HT/29, śluzowa HT-29MTX i normalna CCD 841 CoN) oraz na biofilm.
Biofilm zostanie zobrazowany z zastosowaniem mikroskopii laserowej konfokalnej.

Po przeprowadzeniu badań wstępnych naukowcy wystąpią o grant Narodowego Centrum Nauki.

 

Biuro Informacji i Promocji