Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Data dodania: 29.08.2019
We wtorek, 27 sierpnia 2019 r., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Ze strony WUM umowę sygnowała Kanclerz - Małgorzata Rejnik, zaś ze strony NFOŚiGW - Artur Szymon Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.3.1 osi priorytetowej i zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji prac termomodernizacyjnych wynosi 2 955 843,27 PLN, przy dofinasowaniu z Funduszu Spójności w kwocie 2 071 045,01 PLN.


Termin realizacji projektu kończy się 30 września 2021 r.

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Marek Zuchmantowicz
Departament Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej