Spacery pt. "W pętli Uroborosa i Eskulapa. Groby słynnych medyków i farmaceutów na Starych Powązkach"

Data dodania: 09.08.2019
8. sierpnia br. na Starych Powązkach w Warszawie odbyły się dwa spacery pt. "W pętli Uroborosa i Eskulapa. Groby słynnych medyków i farmaceutów". Spacery po Starych Powązkac prowadzili dr Maria Turos z Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM oraz dr Adam Tyszkiewicz z Muzeum Historii Medycyny WUM. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak.

Reprezentanci władz uczelnianych, oddając hołd swoim słynnym poprzednikom, złożyli wieńce na grobach siedmiu rektorów - medyków Uniwersytetu Warszawskiego oraz rektorów Akademii Medycznej w Warszawie - Profesorów: Jana Mazurkiewicza, Franciszka Krzyształowicza, Mieczysława Michałowicza, Jerzego Modrakowskiego, Franciszka Czubalskiego, Jana Nielubowicza oraz Szczęsnego Leszka Zgliczyńskiego, a także na wielu innych grobach znajdujących się na Cmentarzu Powązkowskim.

Na trasie spaceru nie zabrakło również przystanków przymogiłach dziekanów, doktorów honoris causa UW i AM, a także słynnych badaczy reprezentujących różnorodne dziedziny medycyny, m.in. kardiologię (Mściwój Semerau-Siemianowski), ortopedię (Adam Gruca), okulistykę (Wiktor Szokalski), ginekologię i położnictwo (Adam Czyżewicz), patomorfologię (Ludwik Paszkiewicz), kardiologię dziecięcą (Antoni Chrościcki).

Dr Adam Tyszkiewicz oraz dr Maria Turos oprowadzali uczestników spacerów, przy niektórych grobach dodatkowych komentarzy udzielili: prof. Barbara Górnicka (grób prof. Ludwika Paszkiewicza), prof. Krzysztof J. Filipiak (grób prof. Mściwoja Semerau-Siemianowskiego), prof. Juliusz Chrościcki (grób prof. Antoniego Chrościckiego).

Uczestnicy zwiedzania mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat pochówków i zwyczajów pogrzebowych warszawskich akademików, takich jak m.in. tego, że dziś nie sposób znaleźć na cmentarzu miejsca spoczynku pierwszego dziekana WL Szkoły Lekarskiej - Jacka Dziarkowskiego, ponieważ pierwsze osoby na Cmentarzu Powązkowskim chowano bezpośrednio w ziemi, a najstarsze kwatery cmentarne nie zachowały się do naszych czasów ze względu na rozbudowę kościoła św. Karola Boromeusza, że biret rektorski to ta część ceremonialnego stroju rektorów, którą umieszcza się po ich śmierci w grobie oraz, że w Senigalli we Włoszech znajduje się grób Jego Magnificencji z czasów Szkoły Głównej Józefa Mianowskiego.

Już teraz zapraszamy w przyszłym roku akademickim na kolejne spacery po warszawskich nekropoliach, tj. po Cmentarzu Wojskowym i po cmentarzach ewangelickich.

Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot.
Krzysztof Kurek Dział Fotomedyczny WUM
Biuro Informacji i Promocji WUM
Archiwum prywatne Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztofa J. Filipiaka