Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 02.08.2019
2 sierpnia br. w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka uroczyście promowano licencjatów i magistrów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Na uroczyste dyplomatorium, przybyli przedstawiciele Władz Uczelni na czele z Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbarą Górnicką oraz Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwigą Turło. Dyplomy odebrało 100 magistrów i 76 licencjatów Oddziału Fizjoterapii.

Spotkanie, którego gospodarzem był Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Kuch, rozpoczęło się wejściem uroczystego orszaku i wysłuchaniem pieśni Gaude Mater Polonia oraz Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównymi bohaterami uroczystości byli absolwenci, którym w tej szczególnej chwili towarzyszyli członkowie rodzin i przyjaciele. W dyplomatorium wzięli także udział: prof. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Maciej Słodkowski – p.o. Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego, prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan I Wydziału Lekarskiego, członkowie Rady Wydziału oraz kierownicy jednostek II Wydziału Lekarskiego, opiekunowie studiów, a także dr Zbigniew Wroński – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Profesor Marek Kuch, gratulując tegorocznym absolwentom, podkreślił, że obecnie nie ma wątpliwości, że zawód fizjoterapeuty znaczy bardzo wiele: fizjoterapeuta jest bowiem partnerem lekarza, który buduje wspólnie z nim zespół pracujący na rzecz pacjenta. Zaznaczył również, że na rynku edukacyjnym istotnie wzmocniła się pozycja studiów na fizjoterapii oferowanych przez naszą Uczelnią: według Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Perspektyw WUM jest jednym z dwóch Uniwersytetów w naszym kraju, który umożliwia najwyższy poziom edukacji na tym kierunku. Kończąc przemówienie, życzył absolwentom sukcesów i wszystkiego, co najlepsze.

Prorektor Barbara Górnicka odczytała list Jego Magnificencji Rektora, w którym prof. Mirosław Wielgoś podziękował Dziekanowi II WL, Radzie Wydziału oraz wszystkim nauczycielom akademickim i pracownikom za wykształcenie kolejnego rocznika wspaniałych absolwentów oraz niezmiennie wysoki poziom nauczania. Rektor w swoim liście zaznaczył, że w związku z wchodzącą w życie Konstytucją dla Nauki studentów i kadrę dydaktyczną czekają zmiany, ale wyraził jednocześnie pewność, iż nie zmienią się ambicje przyszłych absolwentów oraz zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej oraz podejście do sposobu nauczania. Na zakończenie dodał, że władze są wzruszone, wypuszczając nowych absolwentów w świat, ale również ogromnie dumne, wierząc, że z naszej Alma Mater wychodzą najlepsi fizjoterapeuci. Prof. Barbara Górnicka wręczyła Dziekanowi podziękowania od Jego Magnificencji i przyłączając się do gratulacji Rektora, życzyła bohaterom dzisiejszej uroczystości wszystkiego najlepszego na zawodowej drodze życia.

Głos zabrał również Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii - dr hab. Dariusz, który oprócz złożenia powinszowań, prosił wszystkich promowanych, aby pamiętali, iż opuszczając mury uczelni z ponad 200-letnią tradycją, stają się jej emisariuszami. Podkreślił, że to dopiero początek ich naukowej drogi i ważne jest, aby nieustannie się kształcić, ponieważ na dzisiejszych fizjoterapeutach spoczywać będzie o wiele więcej obowiązków niż wcześniej.

Na koniec życzenia pomyślności absolwentom złożył dr Zbigniew Wroński – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Kulminacją spotkania było złożenie uroczystego ślubowania, które przyjął Dziekan II Wydziału Lekarskiego, po którym wręczono dyplomy. Podczas dyplomatorium wyróżniono Dominikę Suwarę, która otrzymała medal JM Rektora dla wybitnych absolwentów - „Złoty Laur Absolwenta” za uzyskanie najlepszej średniej zakończenia studiów – 4,72 oraz Natalię Niezgodę – absolwentkę I stopnia za średnią 4,67, Aleksandrę Szymańską – absolwentkę studiów stacjonarnych II stopnia za średnią 4,7 oraz Bartłomieja Podymniaka – absolwenta studiów niestacjonarnych II stopnia za średnią 4,61.

Z ramienia świeżo upieczonych magistrów i licencjatów głos zabrał Paweł Sawicki. Zwracając się do zebranych gości podkreślił, że dzisiejsi absolwenci są pewni, że warto było podjąć trud, aby ukończyć studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pokonując nierzadko wiele przeszkód. Podziękował wszystkim, którzy wsparli promowanych w przejściu przez lata edukacji oraz za to, że nauczono ich nie tylko tego, jak być dobrymi fizjoterapeutami, ale także dobrymi ludźmi.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie absolwentów i Władz Uczelni zakończyło uroczystość.

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek, Jakub Hordyj
Dział Fotomedyczny WUM