Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Projekt CLILMED, stworzony przez konsorcjum w skład, którego wchodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, dofinansowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Głównym celem projektu CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space (CLILMED) jest podniesienie kwalifikacji językowych kadry dydaktycznej (język angielski) oraz współpraca z wiodącymi uczelniami medycznymi na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Jego realizacja rozpocznie się 31 października 2019 r.

Do Konsorcjum, oprócz naszej Uczelni należą: Luminar Foundation (koordynator), Karolinska Institutet (Szwecja), Atlantic Language (Irlandia), Semmelweis University (Węgry), University of Pecs (Węgry), University of Szeged (Węgry), Uniwersytet Medyczny w Gdańsku oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym założeniem CLILMED jest wyposażenie nauczycieli akademickich w wysokie kompetencje językowe z zakresu nauk medycznych i opieki zdrowotnej, które pozwolą im efektywnie pracować w wielokulturowym środowisku, w tym nauczać studentów z zagranicy oraz ułatwiać pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych. W ramach projektu wybrani nauczyciele akademiccy będą kształceni w oparciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter