Projekt CLILMED, stworzony przez konsorcjum w skład, którego wchodzi Warszawski Uniwersytet Medyczny, dofinansowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Data dodania: 01.08.2019
Głównym celem projektu CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space (CLILMED) jest podniesienie kwalifikacji językowych kadry dydaktycznej (język angielski) oraz współpraca z wiodącymi uczelniami medycznymi na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Jego realizacja rozpocznie się 31 października 2019 r.

Do Konsorcjum, oprócz naszej Uczelni należą: Luminar Foundation (koordynator), Karolinska Institutet (Szwecja), Atlantic Language (Irlandia), Semmelweis University (Węgry), University of Pecs (Węgry), University of Szeged (Węgry), Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym założeniem CLILMED jest wyposażenie nauczycieli akademickich w wysokie kompetencje językowe z zakresu nauk medycznych i opieki zdrowotnej, które pozwolą im efektywnie pracować w wielokulturowym środowisku, w tym nauczać studentów z zagranicy oraz ułatwiać pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych. W ramach projektu wybrani nauczyciele akademiccy będą kształceni w oparciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym.

 

Biuro Informacji i Promocji