Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich i magisterskich I Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 29.07.2019
29 lipca br. w trakcie dyplomatorium 123 audiofonologów, elektroradiologów oraz logopedów, oficjalnie zakończyło edukację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Bohaterów wydarzenia w imieniu Uczelni pożegnał prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego w towarzystwie reprezentującej JM Rektora - prof. Jadwigi Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii.

W uroczystość udział wzięli także reprezentanci bratnich wydziałów: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Bożena Czarkowska–Pączek – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, dr hab. Dariusz Białoszewski – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii, członkowie I Wydziału Lekarskiego - prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich, dr Joanna Chmielewska-Walczak – pełnomocnik ds. Logopedii Ogólnej i Klinicznej i dr Maria Płazińska – pełnomocnik ds. Elektroradiologii oraz rodziny i przyjaciele dyplomowanych.

Prof. Paweł Włodarski podkreślił, że dzisiejsze święto to powód do dumy zarówno dla bohaterów uroczystości, jak i całej Uczelni, która wykształciła kompetentnych, wysoko wyspecjalizowanych przedstawicieli danych dziedzin medycznych. Wyraził nadzieję, że lata studiów były dla nich okresem nie tylko ciężkiej nauki, ale również radości i satysfakcji. Zaznaczył również, że niezwykle ważne jest, aby zawsze pamiętali, że wybrali pracę wartościową.

Prof. Jadwiga Turło oczytała w imieniu Jego Magnificencji – prof. Mirosława Wielgosia list z gratulacjami dla absolwentów za ich umiejętności oraz wytrwałość w dążeniu do ukończenia studiów. Rektor prosił, by pamiętali oni, że przyjęcie przez nich ślubowania oznaczać będzie powierzenie im dobra najcenniejszego – zdrowia pacjentów, których losy od tego momentu będą zależne od ich wiedzy i kompetencji. Na koniec Rektor życzył im satysfakcji z pracy oraz tego, aby w życiu spotkało ich to, co najpiękniejsze. Prof. Jadwiga Turło przyłączyła się do gratulacji, życząc dyplomowanym rozwoju zawodowego, ciekawej pracy oraz dobrych wyborów życiowych.

Następnie, magistrowie i licencjaci złożyli ślubowanie, którego treść odczytał prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan Wydziału ds. studiów licencjackich i magisterskich. Ślubujący przyrzekli m.in.: służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu wg. najlepszej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, nieść pomoc podopiecznym, nie nadużywać ich zaufania. Po ślubowaniu prof. Jadwiga Turło wraz prof. Pawłem Włodarskim oraz prof. Krzysztofem Czajkowskim wręczyli dyplomy.

W imieniu promowanych studentów głos zabrała Karolina Urbańska ze studiów magisterskich na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Podkreśliła, że oprócz dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie dzisiejsi dyplomowani wyniosą z Uczelni bagaż doświadczeń, ogrom wiedzy oraz piękne przyjaźnie. Do władz rektorskich i wydziałowych skierowała ukłony za unikatowy sposób kształcenia oraz dostęp do badań naukowych i nowoczesnego sprzętu, a kadrze dydaktycznej podziękowała za zaszczepienie wiary w to, że praca w wybranych przez nich zawodach w sposób rzeczywisty wpływa na życie pacjentów.

Uroczystość zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Jakub Hordyj
Dział Fotomedyczny WUM