Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Data dodania: 17.07.2019
W piątek, 12 lipca 2019 r., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Ze strony WUM umowę sygnowała Małgorzata Rejnik - Kanclerz, zaś ze strony NFOŚiGW - Artur Szymon Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.3.1 osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji prac termomodernizacyjnych wynosi 5 020 374,34 PLN, przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności w kwocie 3 440 372,93 PLN.

Termin realizacji projektu kończy się 31 stycznia 2023 r.

 

Biuro Informacji i Promocji

 

 

 

 

 

Fot.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej