Czepkowanie absolwentek kierunku położnictwo

Data dodania: 17.07.2019
16 lipca br. odbyła się uroczystość czepkowania absolwentek studiów I stopnia kierunku położnictwo. Gospodarzem spotkania, które stanowiło zwieńczenie trzyletniego okresu studiów, był prof. Piotr Węgrzyn – Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Na uroczystość przybyły Władze Uczelni na czele z prof. Andrzejem Deptałą - Prorektorem ds. Personalnych i Organizacyjnych oraz Dziekanem Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotrem Małkowskim. Obecni byli także: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Bożena Werner – Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, prof. Bożena Czarkowska-Pączek – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz prof. Rafał Krenke – Prodziekan ds. Studenckich IV, V i VI roku I Wydziału Lekarskiego. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele akademiccy, przedstawiciele organizacji zrzeszających położne, reprezentanci szpitali klinicznych  i instytucji zajmujących się kształceniem położnych oraz rodziny i najbliżsi dyplomowanych.

Prof. Piotr Węgrzyn odczytał list JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia, który podziękował Władzom i pracownikom Wydziału za trud włożony w to, aby bohaterki uroczystości mogły odebrać dyplomy. Absolwentkom życzył zaś, spełnienia marzeń i oczekiwań zawodowych. Ciepłe słowa do głównych bohaterek skierował także prof. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych. Podkreślił, że czepek z czerwonym paskiem, który otrzymują świeżo upieczone położne jest symbolem przynależności do grupy zawodowej oraz gotowości do opieki nad kobietą w ciąży, następnie nad matką i noworodkiem. Stanowi on także potwierdzenie wiedzy położnej, jej umiejętności, profesjonalizmu i bezinteresowności. Prorektor dodał również, że rozpoczynająca się droga zawodowa absolwentek będzie wymagała stałego podnoszenia kwalifikacji i wiąże się z koniecznością nadążania za postępem i wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesny świat i potrzeby bieżącej opieki zdrowotnej.

Do kończących studia zwrócił się także prof. Piotr Małkowski. Gratulując uzyskania dyplomu, zachęcał do kontynuowania kształcenia. Specjalne podziękowania za trud włożony w edukację położnych skierował do dyrektorów szpitali, w których odbywały się zajęcia oraz nauczycieli akademickich.

Prof. Piotr Wegrzyn, dołączając się do życzeń i gratulacji skierowanych do położnych, zaznaczył, że odebranie dyplomów oraz czepkowanie stanowi początek drogi zawodowej, w którą wpisane jest poszerzanie wiedzy. Zwrócił także uwagę na zmiany prawne wprowadzone w ostatnich latach, które nakładają na położne nowe obowiązki, ale też dają im nowe uprawnienia.

Do przyszłych położnych zwrócili się także: Ewa Majsterek z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, dr Beata Guzak – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz dr Wojciech Puzyna – Prezes Zarządu Centrum Medycznego Żelazna.

Centralnym punktem uroczystości była ceremonia nałożenia czepków. Po otrzymaniu czepka każdej absolwentce wręczono list gratulacyjny oraz przypinkę położnej. Następnie odbyło się ślubowanie, które odebrała dr Urszula Tataj-Puzyna - opiekun studentów III roku kierunku położnictwo.

Podczas kolejnej części spotkania, poprowadzonej przez dr Agnieszkę Nowacką wręczono nagrody 4 studentkom, które uzyskały najlepszą średnią z toku studiów: Dominice Kubickiej, Angelice Nowocińskiej, Elżbiecie Bienias i Joannie Gołębiewskiej.

Wyróżniono także 6 osób za czynny udział w Studenckim Kole Położnych. Nagrody z rąk dr Grażyny Bączek otrzymały: Anna Szynalik, Aleksandra Wrona, Aleksandra Wilczyńska, Aneta Giza, Maria Dybowska oraz Joanna Baranowska.
Specjalnymi wyróżnieniami uhonorowano: Magdalenę Jaszczur: „Za serce i otwartość na innych ludzi” oraz Marię Węgrzynowską za „ Niekonwencjonalną drogę do położnictwa i tytułu położnej”.
Doceniono także Martę Składanek, której przekazano wyróżnienie za udział w Europejskim Projekcie IDEUS.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM