Letnia Szkoła Symulacji Medycznych

Data dodania: 10.07.2019
W trakcie tegorocznych wakacji w Centrum Symulacji Medycznych po raz pierwszy odbyły się zajęcia w ramach Letniej Szkoły Symulacji Medycznych, które adresowane były do studentów Wydziałów Lekarskich, Lekarsko-Dentystycznego oraz kierunków pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

W ramach prowadzonych warsztatów nasi koledzy mieli możliwość wybrania obszarów tematycznych, które szczególnie ich interesowały. Brali udział między innymi w warsztatach ginekologiczno-położniczych, neonatologicznych, uczyli się właściwego zabezpieczania pacjenta po urazie oraz sposobu przekazywania niepomyślnych informacji choremu i jego najbliższym. W trakcie zajęć w salach umiejętności technicznych uczestnicy mogli nauczyć się prawidłowego wykonania wkłucia domięśnio-wego i dożylnego, skutecznego tamowania krwawienia, zaopatrywania ran oraz prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia prowadzone przez dr Katarzynę Grygiel z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz dr Joannę Puskarz-Gąsowską z Kliniki Neo-natologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Obecność osób z różnych kierunków studiów medycznych po-zwoliła na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów, co dało możliwość trenowania umiejętności w warun-kach najbardziej zbliżonych do panujących w codziennej praktyce zawodowej. Mamy nadzieję, że Letnia Szkoła Symulacji Medycznych na stałe wpisze się w działalność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowe informacje, w tym warunki uczestnictwa, znajdują się na stronie www.csm.wum.edu.pl w za-kładce „Szkoła Letnia”

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM