Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego

Data dodania: 08.07.2019
Od 8 do 19 lipca odbywała się 1. edycja Letniej Szkoły Zdrowia Publicznego dla studentów WUM studiujących w języku polskim. Tematyka zajęć dotyczyła najważniejszych wyzwań międzynarodowego zdrowia publicznego i global health w perspektywie międzynarodowej, m.in.: definiowanie i pomiar zdrowia w ujęciu globalnym; choroby zakaźne; urazy i choroby niezakaźne; zdrowie matki i dziecka; środowisko, klimat i migracje; żywność i woda; systemy opieki zdrowotnej i zarządzanie zdrowiem w ujęciu globalnym.

Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści z WUM (Anna Jagielska, Artur Białoszewski, Dorota Szostak--Węgierek, Magdalena Milewska, Małgorzata Witkowska--Zimny, Piotr Samel-Kowalik, Artur Walkiewicz, Magdalena Bogdan, Katarzyna Okręglicka) oraz goście z zagranicy (dr Luc Colemont – GZA Sint-Vincentius Hospital w Antwerpii, prof. Leif Aaro – dyrektor Norwegian Institute of Public Health).

Projekt Letniej Szkoły Zdrowia Publicznego koordynowany jest przez dr hab. Joannę Gotlib – kierownika Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot.: Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM